Ако трябва да прочетете само една книга на тема бизнес обучение, това е книгата!

Начало
Видео
За автора
Поредицата
Книгата
Предговор
Разгледай
Поръчай
Контактoder

Предговор към първото българско издание

zaglavna През последните 25 години браншът обучение в българската икономика се разви до такава степен, че вече трудно можем да си представим среден или голям бизнес без тази функция.

Въпросните години рядко бяха спокойни и това даде отражение върху кривата на развитието на обучителния бранш. Кризите от 1997-1998 и 2009-2013 периодично сгъстяваха краските в и без това не много розовата картина на българския бизнес и обучението логично беше едно от първите неща, които мениджърите орязваха с лека ръка.

В същото време след влизането на България в ЕС огромно количество пари се изля за обучение на държавни, общински и частни организации главно в повишаване на техния капацитет, устойчивост и конкурентоспособност. За съжаление това в никакъв случай не беше от полза за бранша. Стойността на обучението като дейност падна, защото рядко програмите отразяваха нуждите на организациите, участниците не бяха мотивирани да работят активно в обучението, а след да променят поведенията си. Не на последно място финансовото обезпечаване на тези проекти не съответстваше на ценовите нива, на които се намират обученията с високо качество.

И все пак наблюдението, че обучението в българските организации е придатък, който съществува само ако компанията е чуждестранна или компанията-майка е на запад от Австрия, остана. Едва в последните години шепа български предприемачи започнаха да се държат като западните си „колеги“ и са все още малко тези, които въвеждат системно (а не епизодично) обучителната функция в организациите си.

До не много отдавна българският предприемач робуваше на „сентенцията“: „Ти, когато направиш моите пари, тогава ела да ми учиш хората!“. Това не е учудващо като знаем как станаха предприемачи болшинството от съвременните работодатели през 90-те години на ХХ век и първите десет от новото хилядолетие.

Както болшинството неща след началото на промените в България и обучителният бранш не успя да стъпи на здрави и прагматични основи – системно и структурирано от самото начало. Същото се отнася и за оценяването на обучението. Все пак в годините, с изнамирането и навлизането на интернет и все по-широкото разпространение на знанието в електронен вид, многобройни сайтове и платформи предоставиха правилна и решителна насока както на самия бранш и обучителите в него, така и на системите за оценяване на обучението.

Моделът на Къркпатрик е вероятно най-прилаганият и най-копираният модел за оценяване на обучението в света. Това продължава и до днес. Хората създали и развили модела обаче са забелязали, че той не се прилага така, както е разписан първоначално, а така, както всеки сам го разбира.

Това последно издание на Новият модел на Къркпатрик за оценяване на обучението цели да предостави по официален начин един съвременен и сигурен подход и неговите инструменти на професионалистите по обучение и развитие в България.

Без да стесняваме общността можем да кажем, че в България само в големите организации има специално назначени специалисти по обучение и развитие. В малките и средни предприятия обучителните дейности се съвместяват от различни мениджъри или работни позиции. В този смисъл развитието и усъвършенстването на човешкия капитал се извършва в повечето случаи от непрофесионалисти в обучителната област. И двата случая отделите или партньорите по човешки ресурси консултират и подпомагат провеждането на обучителни програми.

„Четирите нива на Къркпатрик“ представлява завършен модел за оценяване на обучението. Ако се изпълнява правилно, този модел успява да подпомогне обучението по такъв начин, че да постига целите си. Това е така, защото моделът почива на основите здравия прагматизъм – да казваме истината и да измерваме надлежно резултатите. Не онези от обучението, а резултатите в работното представяне. Това премества фокуса от измерването на ROI на една обучителна инициатива (любима тема на всеки собственик или ръководител) върху измерването на реалните бизнес метрики.

Концепцията за „Четирите нива на Къркпатрик“ притежава и една много специална невидима характеристика, нещо като пето асо в колодата. Тя дава възможност на специалистите по обучение и развитие да станат бизнес партньори и консултанти на собствениците и ръководителите на компании, които реално инвестират в обучителни програми за развитие и усъвършенстване на човешкия капитал, и да излязат от ролята си на непродуктивен персонал.

За разлика от много други бизнес заглавия, които извън теоретичната си постановка нямат друга сериозна подкрепа, в „Четирите нива на Къркпатрик“ голяма част от книгата е посветена на изучаването на казуси – описани са начините, дизайна, методиката, последователността, измерванията, стимулите, анализа и динамиката на различни обучителни проекти. Това прави книгата безценна.

Ако трябва да прочетете само една книга на тема бизнес обучение, това е книгата!

От издателя

oder    © Колин Бридж Консулт ЕООД 2019-2023