Ако трябва да прочетете само една книга на тема бизнес обучение, това е книгата!

Начало
Видео
За автора
Поредицата
Книгата
Предговор
Разгледай
Поръчай
Контакт


Разгледай
кликни върху корицата

zaglavna

Copyright © 2016 by James D. Kirkpatrick and Wendy Kayser Kirkpatrick
© Стефан Георгиев, превод 2019
© Калин Бураджиев и д-р Виолета Златкова, редакция 2019
© Колин Бридж Консулт ЕООД, 2019

Първо издание на български език: 2019
ISBN: 978-954-92619-4-3
oder

oder    © Колин Бридж Консулт ЕООД 2019-2023